• DNI OTWARTE ZSiPO

 • "Szczęśliwej drogi już czas …" - Zakończenie nauki klas maturalnych

  "Szczęśliwej drogi już czas …" - Zakończenie nauki klas maturalnych

  Szczęśliwej drogi już czas …

      Słowa tej znanej piosenki stały się mottem uroczystego pożegnania absolwentów liceum  i technikum uczących się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Uroczystość miała miejsce w sali widowiskowej BOK PANORAMA 26 kwietnia. Prowadzący nauczyciele, czyli p. Karolina Konieczna i p. Krzysztof Komorowski powitali przybyłych gości, ale przede wszystkim tegorocznych absolwentów w liczbie 111 osób: 50 uczniów z LO i  61 z technikum. Wychowawcami klas maturalnych byli: 3. LO a - p. Andrzej Rudnicki, 3. LO b – p. Ewa Wawrzyniak, 4. Th (hotelarz) – p. Marzenna Wencierska, 4. Tms (mechanik) – p. Monika Ziemichód, 4. Ti (informatyk) – p. Adrian Urban.

       Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, głos zabrał dyrektor p. Łukasz Jędrzejewski, który, witając wszystkich zebranych na sali, dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości. W swoim krótkim wystąpieniu nawiązał on do „Lalki” B. Prusa i życzył absolwentom jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po dyrektorze szkoły z krótkim przemówieniem wystąpił przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku, p. Mariusz Maciejewski.

       Następnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem najlepszym absolwentom, zaś ich rodzicom listów gratulacyjnych.  Na scenę zostali zaproszeni:

  z klasy 3.LO a:

  1. Katarzyna Grzybowska - średnia z 3 lat 5,05
  2. Agnieszka Dylewska - średnia z 3 lat 4,89
  3. Anita Subocz - średnia z 3 lat 4,89
  4. Nikola Zych - średnia z 3 lat 4,89
  5. Paweł Fijałkowski - średnia z 3 lat 4,79

  Z klasy 3. LO b:

  1. Julia Burzawa - średnia z 3 lat 4,95
  2. Angelika Ostrowska - średnia z 3 lat 4,95
  3. Michalina Bodnar - średnia z 3 lat 4,9
  4. Daria Szczerba - średnia z 3 lat 4,79
  5. Natalia Gawin - średnia z 3 lat 4,75

  z klasy 4. Ti:

  1. Jonatan Czapla - średnia z 4 lat 5,65

  Wymieni absolwenci dokonali również uroczystego wpisu do Złotej Księgi. I tu pojawiła się miła dla nich  niespodzianka, gdyż pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu starostwa powiatowego w Myśliborzu, p. Grabowska-Jóźwiak przywiozła dla tych najlepszych stypendia starosty. Oprócz wymienionych już uczniów takie wyróżnienie otrzymali: Tomasz Kubicki z 3. LO a i Robert Zima z 4. Ti.  Na scenie pojawili się również najlepsi absolwenci technikum, którzy uzyskali średnią ocen  4,00 i wyżej z 4 lat nauki w szkole, a byli to:

  1. Zima Robert - 4,43
  2. Banaszak Patryk  - 4,41
  3. Jarmuła Nataniel - 4,18
  4. Ślaź Korneliusz - 4,09
  5. Adamowska Klaudia - 4,00

       Następnie odczytano nazwiska osób szczególnie wyróżniających się w szkole. Byli to uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim, gazetce szkolnej, wolontariusze i honorowi krwiodawcy oraz ci, którzy otrzymali wyróżnienia w konkursach. Panie wicedyrektorki: Monika Jagiełło-Trif i Iwona Sobierajewicz przedstawiły krótko najważniejsze informacje na temat sukcesów, frekwencji i wyników uczniów LO i T.

   I wreszcie  przyszedł czas na najważniejszy moment uroczystości, czyli wręczenie świadectw. Ostatnie odczytanie listy obecności rozpoczęto od klasy 3. LO a, następnie na scenie pojawili się absolwenci z klasy 3. LO b, absolwenci Technikum w zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, a na koniec zaprezentowali się absolwenci Technikum informatycznego. Było słowo od absolwentów; Natalia Nogalska i Angelika Ostrowska – podziękowały dyrekcji i gronu pedagogicznemu, pożegnały się ze swoimi rówieśnikami, jak i z młodszymi koleżankami i kolegami oraz ze „Szkołą na Górce”, natomiast w imieniu klas młodszych wystąpiła Julia Wowczuk z kl. 2. LO b. Na zakończenie uroczystości, nauczyciele wręczyli podziękowania rodzicom zaangażowanym w działania na rzecz szkoły i uczniów. Zaś w imieniu rodziców kilka ciepłych słów wypowiedziała p. Joanna Wachowska - mama tegorocznego maturzysty.

  Na pożegnanie zabrzmiała piosenka zespołu Dżem „Naiwne pytania”:

  Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść
  na koniec świata
  kiedy byłem mały...
  Pytałem gdzie i czy
  w ogóle kończy się ten świat

  W życiu piękne są tylko chwile
  W życiu piękne są tylko chwile
  Tak, tak


  I takich pięknych chwil  oraz sukcesów na egzaminach, w życiu osobistym i przyszłej pracy życzymy naszym absolwentom.

  Zdjęcia w galerii ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH - 26.04.2019.

  Relacjonował Krak

  Foto: Mateusz Zych, Kamil Wawrzyniak

   

 • PLAN LEKCJI OD 06.05.2019
  06.05.2019

  ZMIANA PLANU LEKCJI OD 06.05.2019

  Uwaga! Wszystkie zajęcia będą odbywac się przy ulicy Szosowej.

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Uczniowie klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia

  Zajęcia lekcyjne w dniach 6,7,8.05.2019r. (poniedziałek,  wtorek, środa)

  odbywają się zgodnie z planem lekcji w budynku Warsztatów Szkolnych.

  Uczniowie pozostałych klas LO i Technikum,

  w tych dniach „Dni dyrektorskie” (wolne od zajęć dydaktycznych).

  Dla wszystkich uczniów ZSiPO możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej w godzinach 7:00-15:00.

   

      Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Drodzy Uczniowie klas I-III

  W dniu jutrzejszym tj. 26.04.2019r. (piątek) zajęcia dydaktyczne
   nie odbywają się.

  Od godz. 10:00 w BOK Panorama klasy młodsze
   uczestniczą w uroczystości pożegnania
  absolwentów klas maturalnych.

   

      Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • - Obrazek 1

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

   

  W związku z zakończeniem akcji strajkowej przez część nauczycieli

  ZSiPO w Barlinku – zajęcia w dniu jutrzejszym tj. 25.04.2019r.

  odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

   

  Pozostała część nauczycieli kontynuuje akcję strajkową.

   

  Aktualna będzie opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły

  od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • W DNIU 25.04.2019 (czwartek)
    LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

   - Obrazek 1

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 24.04.2019r.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły od 7:00 do 15:00
   wbibliotece szkolnej.

  Nauczyciele niestrajkujący – Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej o godz. 13:00 w świetlicy szkolnej.

  O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

      Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

   

  Wszelkie informacje dotyczące organizacji dnia jutrzejszego

   tj. 24.04.2019r. (środa) z uwagi na dynamicznie zmieniającą się
  sytuację w kontekście akcji strajkowej będą zamieszczane
  na bieżąco od godz. 8:00 w dniu jutrzejszym.

  Biblioteka szkolna (opieka) czynna w godz. 7:00 - 15:00.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

                    

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej

  Planowane posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się

   23.04.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w świetlicy szkolnej.

  Porządek posiedzenia będzie dostępny od 7:15 w pokoju nauczycielskim oraz sekretariacie ZSiPO.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • - Obrazek 1

 • Kontynuacja akcji strajkowej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

   tj. 18 i 19.04.2019r.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 17.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły:

   od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej,

   od 12:30 do 13:15 zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa,

   od 8:00 do 13:15 zajęcia z wychowania fizycznego,

   od 9:45 do 12:25 systemy operacyjne oraz programowanie i aplikacje int.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 16.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły:

   od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej,

   od 8:00 do 9:35 i od 13:25 do 14:10 zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa,

   od 8:00 do 13:15 zajęcia z wychowania fizycznego,

   od 13:25 do 15:00 sieci komputerowe.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły:

     od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej,

     od 8:00 do 9:35 zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa,

     od 9:45 do 13:15 zajęcia z wychowania fizycznego.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Komunikat dla rodziców klas maturalnych

  Rodzice i Uczniowie klas maturalnych !

  W dniu 15.04.2019r. (Poniedziałek) o godz. 19:00 w świetlicy szkolnej

  odbędzie się zebranie rodziców dot. klasyfikacji końcowej

  oraz organizacji Egzaminów Maturalnych 2019.

  W zebraniu udział wezmą przedstawiciele Organu Prowadzącego

  z Myśliborza.

  W przypadku braku możliwości stawiennictwa rodzica/opiekuna

  o przybycie proszę danego ucznia.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 12.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły:

     od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej,

     od 8:00 do 10:30 zajęcia z wychowania fizycznego.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 11.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły od 7:00 do 15:00 w

  bibliotece szkolnej.

  O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

      Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064