• LICEALIA 21.03.2019
  22.03.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii LICEALIA 21.03.2019.

 • Konkurs języka angielskiego KWoKKA w Szczecinie

  Konkurs języka angielskiego KWoKKA w Szczecinie

  20.03.2019r Eliza Zawadzka z klasy 1 LOb i Mateusz Ludkowski z klasy 1 LOa wzięli udział w konkursie kulturowym języka angielskiego KWoKKA w Szczecinie organizowanym przez Zespół Szkół Nr 6. Punktacja uzyskana za odpowiedzi na pytania w pierwszej części decydowała o kontynuacji zmagań w drugim etapie, do którego zakwalifikować mogły się tylko 4 drużyny. Nasze „Asy” niestety nie przeszły do etapu drugiego, który zdominowały szkoły szczecińskie i Zespół Szkół z Goleniowa, Miały jednak możliwość doświadczyć jaka jest formuła konkursu i oczekiwany zakres wiedzy historycznej, geograficznej i kulturowej. Pytania drugiej części konkursu wymagały ponadto szczegółowej wiedzy z zakresu podanego filmu, niestety nie mogliśmy się tu wykazać mimo przygotowań. W następnym roku pokażemy dużo więcej!

   

  Zdjęcia w galerii Konkurs języka angielskiego KWoKKA w Szczecinie.

 • INA oraz SCHEAFFLER - Szkolenie “Naprawy i budowy komponentów rozrządu”

  INA oraz SCHEAFFLER - Szkolenie “Naprawy i budowy komponentów rozrządu”

  W dniu 07.03.2019 uczniowie klasy 3 technikum wraz z opiekunem Piotrem Walaszczykiem odbyli szkolenie z zakresu “Naprawy i budowy komponentów rozrządu”  w Gorzowie Wlkp., które przeprowadziła firma INA oraz SCHEAFFLER . Zakres szkolenia obejmował nowoczesne techniki budowy oraz montażu układu rozrządu w formie teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników zmierzył się z  testem z zakresu szkolenia i dostał certyfikat potwierdzający nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.

   

  Uczestnicy szkolenia:

  Opiekun-Piotr Walaszczyk

  Uczniowie:

  Bartłomiej Kamień

  Rafał Maciaszek

  Krzysztof Makuch

 • - Obrazek 1

 • XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie

  XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie - Obrazek 1

  Dnia 13.03.2019r. w sali językowej I4 odbyła się w naszej szkole XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”. Wzięło w niej udział 5 uczniów z kl. I LO b, 18 uczniów z kl. II LO b, 4 uczniów z kl. II LO c, 2 osoby z kl. II Ti, 2 osoby z kl. III LO a , 1 osoba z kl. IV Th oraz 1 osoba z kl. 4 Ti. Razem w konkursie udział wzięło 33 uczniów.

  W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, który składał się  z 28 zadań zamkniętych. Konkurs sprawdzał  umiejętności leksykalno-gramatyczne i krajoznawcze.

  Komisja w składzie: Marzena Lewandowska- przewodnicząca komisji oraz Monika Jagiełło- Trif- członek komisji, zapoznała uczestników konkursu z regulaminem i czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

  Zebrane karty odpowiedzi zostały wysłane do siedziby organizatorów konkursu Łowcy Talentów- Jersz, gdzie zostaną sprawdzone w terminie do 6 tygodni po konkursie.

  Liczymy na dobre wyniki , wysokie miejsca w województwie i kraju oraz interesujące nagrody.

  Marzena Lewandowska

   

  XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie - Obrazek 2 XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie - Obrazek 3 XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie - Obrazek 4 XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie - Obrazek 5 XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie - Obrazek 6 XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” - sprawozdanie - Obrazek 7

 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2019

  Harmonogram egzaminów maturalnych 2019
 • Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce

  Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce

  Reprezentacja naszej szkoły zdobyła tytuł wicemistrzów powiatu myśliborskiego w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce.

   

  Reprezentacja ZSiPO w Barlinku

  w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej w ramach Licealiady

  (Chłopcy)

  Myślibórz, 27.02.2019 (środa)

   

   

   1. Malicki Michał       III WZ
   2. Kozij Mikołaj          II TMS
   3. Cybulski Jakub       II TMS
   4. Niedźwiedź  Alan  II A
   5. Laskowski Olivier  II TI
   6. Witkowski Damian I DS.
   7. Gadzała Mateusz       I TI

  Serdeczne podziękowania dla wszystkich zawodników.

  Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce - Obrazek 1

  Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce - Obrazek 2

 • „Polskie Parki Narodowe i ich walory przyrodnicze”

  „Polskie Parki Narodowe i ich walory przyrodnicze”

   Tak brzmiał temat Szkolnego Konkursu o Parkach Narodowych, który odbył się w naszej szkole 21lutego. Brało w nim udział 30 uczniów z różnych klas, wśród których najlepszymi okazali się:

  1.      Wiktoria Bordewicz z kl. 2 LOa

  2.      Karina Dudzik z kl. 1 LOb

  3.      Weronika Lisowska z kl. 1 LOb

   

  W/w uczniowie będą reprezentować nasza szkołę w konkursie powiatowym (w kategorii EKOLOG), który odbędzie się 22 marca w Dębnie. Życzymy powodzenia!!!                        

  Wszystkim uczesnikom konkursu szkolnego dziękujemy za wzięcie udziału gdyż świadczy to o dużej wrażliwości na piękno przyrody.

   

  Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha.

              Parki narodowe tworzy się, aby zachować różnorodność biologiczną, przyrodę nieożywioną oraz walory krajobrazowe, a także przywrócić właściwy stan przyrody lub odtworzyć zniekształcone siedliska przyrodnicze. Parki narodowe są nadzorowane przez Ministra Środowiska.

              Piękno przyrody, unikatowe gatunki zwierząt, miejsca z którymi związane są legendy  i podania, to tylko niektóre z atrakcji jakie mają do zaoferowania odwiedzającym 23 parki narodowe na terenie Polski. Stanowią one nie lada gratkę tak dla fanów „podglądania przyrody”, jak i dla lubiących aktywne spędzanie czasu czy też turystów doceniających walory edukacyjne odwiedzanych miejsc. W polskich parkach narodowych mamy wszystko: góry, morze, jeziora, rzeki. Możemy spotkać w nich żubra, zobaczyć wędrującą wydmę albo drzewo, pod którym spoczywał Jagiełło.

   

  Organizatorzy, nauczyciele geografii i biologii

 • - Obrazek 1

 • VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE

  VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE

   Dnia 28.02.2019r. młodzież uczestnicząca w projekcie pełna entuzjazmu po poprzednim wyjeździe do Szczecina, przystąpiła do realizacji wyznaczonych zadań.

                Przed zajęciami praktycznymi został wygłoszony bardzo ciekawy wykład przez dr inż. Adama Lepczyńskiego pt. „Pre- i probiotyki – w żywieniu człowieka”.  Następnie, pod czujnym okiem prof. dr hab. Bogumiły Pilarczyk, mgr inż. Nikoli Sadowskiej oraz mgr inż. Marty Juszczak, grupy zajmujące się tematem „Świat pasożytów – pasażerowie na gapę” uczyły się barwić rozmazy kału metodą Ziehla-Neelsena oraz stwierdzały formy inwazyjne pasożytów, a także samodzielnie sporządzały preparaty mikroskopowe. Natomiast grupa realizująca temat „Czy wiemy co jemy?” pod „opiekuńczymi skrzydłami” dr hab. Agnieszki Tomza-Marciniak obliczała stężenia ołowiu, rtęci i kadmu w tygodniowym pożywieniu w mg/kg masy ciała. Na podstawie dawek żywieniowych przygotowanych przez młodzież wyliczone wartości porównywane były z normami stężeń podanymi przez WHO przy ONZ, dla każdego rodzaju produktu.

   

  Jako opiekunowie grup, mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli naszym uczniom świadomie dobierać produkty, które spożywają oni sami, a także ich najbliżsi, co w przyszłości na pewno zaprocentuje dobrym zdrowiem.

  Zapraszamy do śledzenia dalszych relacji z kolejnych wyjazdów w ramach projektu.

  Teresa Wróblewska i Urszula Piotrowicz

  VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 1 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 2 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 3 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 4 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 5 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 6

   

 • STUDNIÓWKA 2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii STUDNIÓWKA 2019.

 • Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

  Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

  Jesteśmy dumni
  z naszych Stypendystów

  Dnia 19 lutego 2019 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

  Stypendium jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający, co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

  Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 189 uczniom z województwa zachodniopomorskiego. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymali: Martyna Ziemichód z klasy II A Liceum Ogólnokształcącego oraz Jonatan Czapla z klasy IV Technikum Informatycznego. Wręczaniu towarzyszył Dyrektor ZSiPO
  w Barlinku pan Łukasz Jędrzejewski oraz pani Monika Ziemichód i Wiesław Czapla, rodzice nagrodzonych stypendystów.

  Uroczystość uświetnił występ studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Po części oficjalnej była chwila na wspólne zdjęcia i poczęstunek.

  GRATULACJE !

  Monika Ziemichód

  Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 1 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 2 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 3

 • - Obrazek 1

  Barlinek 2019

  który odbędzie się 21 marca 2019 r.  o godz. 9.00

    w Barlineckim Ośrodku Kultury  przy ul. Podwale

   

  CELE:

  • popularyzacja piosenki angielskiej
  • budzenie zainteresowania nauką języka angielskiego
  • szerzenie idei integracji europejskiej
  • integracja i aktywizacja środowisk szkolnych powiatów woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego
  • propagowanie amatorskiej twórczości młodzieży uzdolnionej muzycznie.
  • poszerzanie wiedzy kulturowej o  krajach anglojęzycznych

   

  REGULAMIN:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych             i  ponadgimnazjalnych.
  2. Zgłoszenie do konkursu, zawierające wypełnioną kartę zgłoszenia, należy przesłać na adres organizatorów w terminie do  08 marca 2019 r. , natomiast  plik mp3 z podkładem muzycznym do wykonywanego utworu na adres e-mail:  iska22@wp.pl   oraz    jola.rybarczyk@wp.pl. najpóźniej  do 15 marca 2019 r.  Nie wysyłamy płyt CD.

  3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie w pliku mp4  30-sekundowego filmiku o sobie (zaprezentowanie siebie, swoich zainteresowań, swojego miasta) i wysłanie wraz z podkładem muzycznym.

  Szkoły ponadgimnazjalne:

  ADRES:                                        Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

   im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „MORRO” w Barlinku

                                                         ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek

                                                         lub faksem na numer: 095 7461 064             

  Szkoły gimnazjalne/VII i VIII klasa szkoła podstawowa:

  ADRES:                                         Szkoła Podstawowa nr. 4

                                                          im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku

                                                          ul. Kombatantów 3,  74-320 Barlinek

                                                          lub faksem na numer: 095 7

                                                        z dopiskiem XI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ

   

  1. Każdą szkołę lub ognisko muzyczne reprezentować mogą  maksymalnie dwa podmioty wykonawcze  prezentujące po jednym utworze w języku angielskim.
  2. Każdy uczestnik konkursu może reprezentować tylko jedną szkołę lub ognisko muzyczne.
  3. Każdy uczestnik XI Festiwalu Piosenki Angielskiej wraz z opiekunem musi uiścić wpisowe                    w wysokości 10 zł, które należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”, ul.Szosowa 2, 74-320 Barlinek, nr konta:  95 8355 0009 0000 2134 2000 0001 z dopiskiem „XI Festiwal Piosenki Angielskiej”.

              Pieniądze te zostaną przeznaczone na przygotowanie  gorącego posiłku dla  uczestników konkursu i ich  

              opiekunów.

  1. Oceny wykonawców uczestniczących w konkursie dokona jury XI Festiwalu Piosenki Angielskiej  powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie stronę muzyczno-wokalną, poprawność językową, interpretację utworów oraz ogólne wrażenie sceniczne.
  2. Jury przyzna nagrody za miejsca I, II i III w dwóch  kategoriach – gimnazjalnej/VII i VIII klasa szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.

   

                 KONTAKT:    Izabela Ziobrowska tel. 607 313 521, e-mail: iska22@wp.pl

                                         Jolanta Rybarczyk tel. 508 535 572, e-mail: jola.rybarczyk@wp.pl 

           

  KARTA ZGŁOSZENIA

  (do pobrania na stronie www.gim2.edupage.org oraz www.zsipo.eu)

   

   (PROSIMY  WYPEŁNIAĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI oraz prosimy o czytelne podpisy opiekunów)

   

  Karta zgloszenia XI_FPA 2019 Barlinek.doc

  Karta zgloszenia XI_FPA 2019 Barlinek.pdf

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XX

  Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XX - Obrazek 1

  Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XX

   

   

   

  Dnia 13.03.2019 r. o godzinie 9.45 (3 godzina lekcyjna)

  w gabinecie j. niemieckiego I4 odbędzie się

  „Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego”, edycja XX.

   

   

  Zapisy do dnia 28.02.2019r. do godziny 15.00 u Pani Marzeny Lewandowskiej

  w gabinecie j. niemieckiego I4, wpisowe wynosi 10 zł.

   

   

                                                                                            Organizator:

   

                                                               Marzena Lewandowska

 • Program Adaptacyjno – Edukacyjny Rekreacji Żeglarskiej KŻ SZTORM Barlinek

 • TELEEXPRESS

  TELEEXPRESS

   

              Śródrocze roku szkolnego 2018/2019 to już historia. 25 stycznia odbył się apel podsumowujący  efekt wytężonej pracy uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego. O godz. 11.25 rozpoczął się Szkolny Teleexpres, który poprowadzili uczniowie klasy 2LO a: Martyna Ziemichód i Adam Dziekoński, a o oprawę muzyczną zadbała Julia Skrobisz. Mimo, że koniec roku wydaje się być tak odległy to niektórzy uczniowie od września z wielkim zapałem pracują na swój sukces. W gronie wyróżnionych ze średnią 4,75 i powyżej znaleźli się następujący uczniowie:

  ·         Martyna Ziemichód

  ·         Julia Wowczuk

  ·         Emanuella Kiełbasa

  ·         Wiktoria Bordewicz 

  ·         Magda Cybulska

  ·         Kateryna Suschenko

  ·         Karina Dudzik

  ·         Oliwia Jóźwiak

  ·         Justyna Michalska

  ·         Elżbieta Cimochowska

  ·         Weronika Zwierzchowska

  ·         Natalia Okraszewska

  ·         Adam Dziekoński

  ·         Wiktoria Wiśniak

  ·         Sandra Zdunowska.

   

  W rankingu wszystkich klas LO najwyższy wynik osiągnęła klasa 2LOA ze średnią 4,34 (wych. Izabela Szkwarek). Prowadzący przedstawili statystykę nie tylko średnich ocen, ale również zachowania i frekwencji. Pogratulowano uczniom ze 100% frekwencją:

  ·         Mateuszowi Drobotko

  ·         Adamowi Dziekońskiemu

  ·         Elżbiecie Cimochowskiej

  ·         Julii Wowczuk

  ·         Annie Marciniak.

  Najwyższa frekwencja odnotowana została w klasie 2LOB (wych. Marzena Lewandowska).

  Uczniowie w LO rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Wiedzą, że warto inwestować swój czas i wysiłek, widząc cel do którego zmierzają. Ich liczne sukcesy to systematyczna praca oraz wsparcie rodziców i nauczycieli. Młodzież w minionym śródroczu reprezentowała szkołę w różnych konkursach i zawodach.

  Podczas apelu wspomniano również o akcjach charytatywnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, w których młodzież brała udział. Na koniec pani wicedyrektor życzyła udanych ferii oraz przypomniała o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

   Apel w formie Teleexpressu przygotowała pani Izabela Leszczyńska we współpracy z panią wicedyrektor Moniką Jagiełło-Trif oraz uczniami: Martyną Ziemichód, Julią Skrobisz i Adamem Dziekońskim.

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Podsumowanie śródrocza w LO.

   

  TELEEXPRESS - Obrazek 1 TELEEXPRESS - Obrazek 2

 • Podsumowanie śródrocza w LO
  19.02.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Podsumowanie śródrocza w LO.

 • Spotkanie z Herbertem
  19.02.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Spotkanie z Herbertem.

 • VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – INAUGURACJA

  VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – INAUGURACJA

                  Dnia 15.02.2019r. uczniowie klas ILOA, IILOA, IILOB oraz IILOC uczestniczyli w Inauguracji projektu „Licealista w świecie nauki” w auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Projekt realizowany jest przez pracowników WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I HOOWLI ZWIERZĄT oraz zaprzyjaźnionych jednostek naukowych ZUT w Szczecinie: INSTYTUTU POLIMERÓW (WT i CH), Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (WKŚiR) oraz Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego (AOJ) ZUT przy wsparciu Biura Promocji ZUT w Szczecinie oraz Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

                  W trakcie uroczystości zostały wręczone Indeksy Licealisty przez Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Małgorzatę Szewczuk. Mieliśmy także przyjemność wysłuchać wykładu pt. „Zwierzęta wokół nas ale czy z nami i czy dla nas? Znaczenie zwierząt dla człowieka” wygłoszonego przez dr inż. Beatę Matysiak z Katedry Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności.

                  Po Inauguracji udaliśmy się do Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska na wykład oraz zajęcia laboratoryjne poprowadzone przez prof. dr hab. inż. Bogumiłę Pilarczyk oraz dr hab. Agnieszkę Tomza-Marciniak. Uczniowie realizowali tematykę „Świat pasożytów – pasażerowie na gapę” oraz „Czy wiemy co jemy?”.

                  Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu na uczelni ZUT. Młodzież wróciła do Barlinka w dobrym humorze, pełna wrażeń oraz zapału do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie i wiedza zaowocują znakomitymi wynikami w nauce.

  Zapraszamy do śledzenia dalszych relacji z kolejnych wyjazdów w ramach projektu.

  Zdjęcia w galerii VII Edycja projektu edukacyjnego "Licealista w świecie nauki".

   

  Opiekunowie grup

  Teresa Wróblewska i Urszula Piotrowicz

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064