• RELACJA Z DNIA OTWARTEGO SZKOŁY DLA OŚMIOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

  Przyszłość zależy od tego, co robimy w teraźniejszości (Mahatma Gandhi)

   

              Prawdziwość tej maksymy potwierdzą zapewne tegoroczni maturzyści, zdający w maju egzaminy dojrzałości. W tym pięknym wiosennym miesiącu o swojej przyszłości decydować muszą także uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych.

              Aby umożliwić im podjęcie właściwej decyzji, 16 i 17 maja w naszej szkole zorganizowano dni otwarte. Przybyli na nie gimnazjaliści i ośmioklasiści  z dwóch szkół z Barlinka, a także z Pełczyc, Lubiany, Będargowa i Chrapowa.

              Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. Pragnęliśmy, by zaproszeni goście, w myśl hasła przewodniego „Przyjdź, zobacz, zadecyduj”, poznali nasze osiągnięcia, bazę dydaktyczną, a przede wszystkim ofertę edukacyjną przewidzianą na nowy rok szkolny 2019/2020.

              Gimnazjaliści i ośmioklasiści, przybywający w nasze gościnne progi, byli oprowadzani po szkole przez swoich nieco starszych kolegów. W czasie tej wycieczki uczniowie ZSiPO wraz z opiekunami promowali wszystkie kierunki kształcenia, odpowiadali na pytania, rozwiewali obawy i wątpliwości. W sali gimnastycznej zostały przygotowane estetyczne i funkcjonalne stanowiska, na których zgromadzono odpowiednie rekwizyty, materiały dydaktyczne, plansze, modele i prezentacje przybliżające poszczególne typy szkół i klas. Znalazło się tu także stoisko programu ERASMUS + a uczniowie szkół podstawowych dowiedzieli się o możliwości wyjazdów zagranicznych czy podjęcia pracy w czasie zagranicznych stażów w takich krajach jak Niemcy, Włochy, Austria, Chorwacja. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i gadżetów promocyjnych – m. in. breloczków wykonanych drukarką 3D dla naszych miłych gości.  Przy jednym ze stanowisk osoby pełne empatii i o wrażliwych sercach mogły przekonać się, jak prężnie działa u nas wolontariat, przy innym -  zdecydowani mogli na miejscu wypełnić podanie do szkoły.

              Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wielu uczniów nasza szkoła tego dnia ciekawie zaprezentowała swoje atuty. Dzień otwarty był okazją do spotkania z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów. W czasie spaceru po szkole gimnazjaliści i ośmioklasiści mieli możliwość zobaczenia bazy dydaktycznej oraz przekonania się, że w szkole panuje klimat życzliwości, otwartości i akceptacji dla drugiego człowieka.

              A jak wyglądały dni otwarte w oczach uczniów naszej szkoły?

  Marek i Alan z drugiej klasy LO, którzy zajmowali się oprowadzaniem gości po szkole, zauważyli, że szczególne zainteresowanie naszą placówką wykazywali uczniowie ósmej klasy z ul. Leśnej. Młodsi koledzy pytali zwłaszcza o technikum samochodowe i informatyczne, dziewczętom zaś przypadł do gustu kierunek hotelarski oraz klasy LO. Nieco nieśmiałym gościom szczególnie podobała się sala lekcyjna geografii, którą opiekują się panie Piotrowicz i Binduga-Wieczorek, z zaciekawieniem słuchali też informacji przekazywanych przez panów Kulpę i Żuka, oprowadzających po pracowniach warsztatów szkolnych.

  Ela, Zuzia i Nikola –  uczennice LO, zajmowały się promowaniem tego typu szkoły przy stanowiskach w sali gimnastycznej. Zwróciły uwagę, że uczniowie gimnazjów i klas ósmych ciekawi byli charakterystyki poszczególnych nauczycieli, pytali, czy jest bardzo trudno, zainteresowanie wykazywali także przedmiotami, które wybrać można w rozszerzeniu. Dziewczęta zachęcały gości, przedstawiając wiadomości o wyjazdach na zajęcia prowadzone na uczelniach wyższych, prezentując ofertę zajęć dodatkowych, kół zainteresowań. Podkreślały, że im samym w naszej szkole podoba się to, iż w każdą aktywność angażują się wszyscy, jest to powszechne i to właśnie w swoich entuzjastycznych wypowiedziach wskazywały jako główny atut ZSiPO.

  Karolina, Wiktoria, Samanta i Paulina z II TH potrafiły ciekawie opowiadać o swoim kierunku kształcenia. Zachęcały młodszych kolegów informacjami o stażach zagranicznych, w czasie których można zdobyć doświadczenie, zarobić pieniądze oraz zwiedzić kraj, do którego się wyjeżdża. Pytane były najczęściej o praktyki zawodowe, a same podkreślały możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w czasie certyfikowanych kursów, m. in. carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w warzywach i owocach wywodzącej się z Dalekiego Wschodu. Przy swoim stanowisku demonstrowały sztukę nakrywania do stołu, serwowania dań, słania łóżek.

  Szymon z II Ti przekazał, że młodsi koledzy pytali go, jakie przedmioty wchodzą w zakres  kierunku informatycznego. Poza tym największe zainteresowanie budziła drukarka 3D, która z jednej strony onieśmielała, a z drugiej zachęcała do podejścia bliżej stanowiska profilu. Goście byli ciekawi, na jakiej zasadzie działa to urządzenie, co jest drukowane, jak się tworzy projekt. Oglądali też gotowe wydruki i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

  Z kolei Adrian z II BWZ był pytany, do czego służą narzędzia znajdujące się przy stanowisku promującym jego typ szkoły. Młodszych kolegów interesowało także, co wykonuje się podczas zajęć praktycznych. Sam Adrian jest zadowolony z wyboru naszej szkoły, gdyż, jak stwierdził, wiele się tu nauczył. Myśli także o kontynuowaniu edukacji w technikum.

              Z perspektywy nauczyciela – jednego z opiekunów młodzieży naszej szkoły znajdującej się w sali gimnastycznej - pana Wiesława Kulczewskiego, uczniowie gimnazjów i ośmioklasiści byli ostrożni, lekko zagubieni, jednak czujnie przyglądali się zgromadzonemu na stanowiskach sprzętowi, próbowali go dotknąć, pytali, jak jest wykorzystywany w pracowniach podczas zajęć praktycznych. Widać było, że różnorodność ich fascynowała. Najbardziej zainteresowali się prezentacją programu do rysunku technicznego SOLID EDGE.

  Jak wynika z powyższej relacji, atrakcji było dużo, mamy więc nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się we wrześniu, kiedy powiedzą: przybyłem, zobaczyłem,...dobrze wybrałem.

 • DNI OTWARTE ZSiPO W BARLINKU 16-17.05.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii DNI OTWARTE ZSiPO W BARLINKU 16-17.05.2019.

 • Dni Otwarte w ZSIPO w Barlinku

  16. i 17. maja gościliśmy młodzież ostatniego rocznika szkół gimnazjalnych i pierwszego rocznika szkół podstawowych. Podczas Dni Otwartych prezentowana była oferta edukacyjna naszej szkoły oraz jej zalety. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do składania podań w sekretariacie.

 • DNI OTWARTE ZSiPO

 • "Szczęśliwej drogi już czas …" - Zakończenie nauki klas maturalnych

  "Szczęśliwej drogi już czas …" - Zakończenie nauki klas maturalnych

  Szczęśliwej drogi już czas …

      Słowa tej znanej piosenki stały się mottem uroczystego pożegnania absolwentów liceum  i technikum uczących się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Uroczystość miała miejsce w sali widowiskowej BOK PANORAMA 26 kwietnia. Prowadzący nauczyciele, czyli p. Karolina Konieczna i p. Krzysztof Komorowski powitali przybyłych gości, ale przede wszystkim tegorocznych absolwentów w liczbie 111 osób: 50 uczniów z LO i  61 z technikum. Wychowawcami klas maturalnych byli: 3. LO a - p. Andrzej Rudnicki, 3. LO b – p. Ewa Wawrzyniak, 4. Th (hotelarz) – p. Marzenna Wencierska, 4. Tms (mechanik) – p. Monika Ziemichód, 4. Ti (informatyk) – p. Adrian Urban.

       Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, głos zabrał dyrektor p. Łukasz Jędrzejewski, który, witając wszystkich zebranych na sali, dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości. W swoim krótkim wystąpieniu nawiązał on do „Lalki” B. Prusa i życzył absolwentom jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po dyrektorze szkoły z krótkim przemówieniem wystąpił przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku, p. Mariusz Maciejewski.

       Następnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem najlepszym absolwentom, zaś ich rodzicom listów gratulacyjnych.  Na scenę zostali zaproszeni:

  z klasy 3.LO a:

  1. Katarzyna Grzybowska - średnia z 3 lat 5,05
  2. Agnieszka Dylewska - średnia z 3 lat 4,89
  3. Anita Subocz - średnia z 3 lat 4,89
  4. Nikola Zych - średnia z 3 lat 4,89
  5. Paweł Fijałkowski - średnia z 3 lat 4,79

  Z klasy 3. LO b:

  1. Julia Burzawa - średnia z 3 lat 4,95
  2. Angelika Ostrowska - średnia z 3 lat 4,95
  3. Michalina Bodnar - średnia z 3 lat 4,9
  4. Daria Szczerba - średnia z 3 lat 4,79
  5. Natalia Gawin - średnia z 3 lat 4,75

  z klasy 4. Ti:

  1. Jonatan Czapla - średnia z 4 lat 5,65

  Wymieni absolwenci dokonali również uroczystego wpisu do Złotej Księgi. I tu pojawiła się miła dla nich  niespodzianka, gdyż pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu starostwa powiatowego w Myśliborzu, p. Grabowska-Jóźwiak przywiozła dla tych najlepszych stypendia starosty. Oprócz wymienionych już uczniów takie wyróżnienie otrzymali: Tomasz Kubicki z 3. LO a i Robert Zima z 4. Ti.  Na scenie pojawili się również najlepsi absolwenci technikum, którzy uzyskali średnią ocen  4,00 i wyżej z 4 lat nauki w szkole, a byli to:

  1. Zima Robert - 4,43
  2. Banaszak Patryk  - 4,41
  3. Jarmuła Nataniel - 4,18
  4. Ślaź Korneliusz - 4,09
  5. Adamowska Klaudia - 4,00

       Następnie odczytano nazwiska osób szczególnie wyróżniających się w szkole. Byli to uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim, gazetce szkolnej, wolontariusze i honorowi krwiodawcy oraz ci, którzy otrzymali wyróżnienia w konkursach. Panie wicedyrektorki: Monika Jagiełło-Trif i Iwona Sobierajewicz przedstawiły krótko najważniejsze informacje na temat sukcesów, frekwencji i wyników uczniów LO i T.

   I wreszcie  przyszedł czas na najważniejszy moment uroczystości, czyli wręczenie świadectw. Ostatnie odczytanie listy obecności rozpoczęto od klasy 3. LO a, następnie na scenie pojawili się absolwenci z klasy 3. LO b, absolwenci Technikum w zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, a na koniec zaprezentowali się absolwenci Technikum informatycznego. Było słowo od absolwentów; Natalia Nogalska i Angelika Ostrowska – podziękowały dyrekcji i gronu pedagogicznemu, pożegnały się ze swoimi rówieśnikami, jak i z młodszymi koleżankami i kolegami oraz ze „Szkołą na Górce”, natomiast w imieniu klas młodszych wystąpiła Julia Wowczuk z kl. 2. LO b. Na zakończenie uroczystości, nauczyciele wręczyli podziękowania rodzicom zaangażowanym w działania na rzecz szkoły i uczniów. Zaś w imieniu rodziców kilka ciepłych słów wypowiedziała p. Joanna Wachowska - mama tegorocznego maturzysty.

  Na pożegnanie zabrzmiała piosenka zespołu Dżem „Naiwne pytania”:

  Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść
  na koniec świata
  kiedy byłem mały...
  Pytałem gdzie i czy
  w ogóle kończy się ten świat

  W życiu piękne są tylko chwile
  W życiu piękne są tylko chwile
  Tak, tak


  I takich pięknych chwil  oraz sukcesów na egzaminach, w życiu osobistym i przyszłej pracy życzymy naszym absolwentom.

  Zdjęcia w galerii ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH - 26.04.2019.

  Relacjonował Krak

  Foto: Mateusz Zych, Kamil Wawrzyniak

   

 • PLAN LEKCJI OD 06.05.2019
  06.05.2019

  ZMIANA PLANU LEKCJI OD 06.05.2019

  Uwaga! Wszystkie zajęcia będą odbywac się przy ulicy Szosowej.

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Uczniowie klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia

  Zajęcia lekcyjne w dniach 6,7,8.05.2019r. (poniedziałek,  wtorek, środa)

  odbywają się zgodnie z planem lekcji w budynku Warsztatów Szkolnych.

  Uczniowie pozostałych klas LO i Technikum,

  w tych dniach „Dni dyrektorskie” (wolne od zajęć dydaktycznych).

  Dla wszystkich uczniów ZSiPO możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej w godzinach 7:00-15:00.

   

      Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Drodzy Uczniowie klas I-III

  W dniu jutrzejszym tj. 26.04.2019r. (piątek) zajęcia dydaktyczne
   nie odbywają się.

  Od godz. 10:00 w BOK Panorama klasy młodsze
   uczestniczą w uroczystości pożegnania
  absolwentów klas maturalnych.

   

      Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • - Obrazek 1

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

   

  W związku z zakończeniem akcji strajkowej przez część nauczycieli

  ZSiPO w Barlinku – zajęcia w dniu jutrzejszym tj. 25.04.2019r.

  odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

   

  Pozostała część nauczycieli kontynuuje akcję strajkową.

   

  Aktualna będzie opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły

  od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • W DNIU 25.04.2019 (czwartek)
    LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

   - Obrazek 1

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 24.04.2019r.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły od 7:00 do 15:00
   wbibliotece szkolnej.

  Nauczyciele niestrajkujący – Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej o godz. 13:00 w świetlicy szkolnej.

  O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

      Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

   

  Wszelkie informacje dotyczące organizacji dnia jutrzejszego

   tj. 24.04.2019r. (środa) z uwagi na dynamicznie zmieniającą się
  sytuację w kontekście akcji strajkowej będą zamieszczane
  na bieżąco od godz. 8:00 w dniu jutrzejszym.

  Biblioteka szkolna (opieka) czynna w godz. 7:00 - 15:00.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

                    

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej

  Planowane posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się

   23.04.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w świetlicy szkolnej.

  Porządek posiedzenia będzie dostępny od 7:15 w pokoju nauczycielskim oraz sekretariacie ZSiPO.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • - Obrazek 1

 • Kontynuacja akcji strajkowej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

   tj. 18 i 19.04.2019r.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 17.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły:

   od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej,

   od 12:30 do 13:15 zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa,

   od 8:00 do 13:15 zajęcia z wychowania fizycznego,

   od 9:45 do 12:25 systemy operacyjne oraz programowanie i aplikacje int.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 16.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły:

   od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej,

   od 8:00 do 9:35 i od 13:25 do 14:10 zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa,

   od 8:00 do 13:15 zajęcia z wychowania fizycznego,

   od 13:25 do 15:00 sieci komputerowe.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  Kontynuacja akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2019r.

   Brak możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki.

  Opieka dla uczniów, którzy przybędą do szkoły:

     od 7:00 do 15:00 w bibliotece szkolnej,

     od 8:00 do 9:35 zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa,

     od 9:45 do 13:15 zajęcia z wychowania fizycznego.

       O wszelkich zmianach informować będę w kolejnych komunikatach.

   

    Dyrektor ZSiPO

  Łukasz Jędrzejewski

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064