• VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE

  VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE

   Dnia 28.02.2019r. młodzież uczestnicząca w projekcie pełna entuzjazmu po poprzednim wyjeździe do Szczecina, przystąpiła do realizacji wyznaczonych zadań.

                Przed zajęciami praktycznymi został wygłoszony bardzo ciekawy wykład przez dr inż. Adama Lepczyńskiego pt. „Pre- i probiotyki – w żywieniu człowieka”.  Następnie, pod czujnym okiem prof. dr hab. Bogumiły Pilarczyk, mgr inż. Nikoli Sadowskiej oraz mgr inż. Marty Juszczak, grupy zajmujące się tematem „Świat pasożytów – pasażerowie na gapę” uczyły się barwić rozmazy kału metodą Ziehla-Neelsena oraz stwierdzały formy inwazyjne pasożytów, a także samodzielnie sporządzały preparaty mikroskopowe. Natomiast grupa realizująca temat „Czy wiemy co jemy?” pod „opiekuńczymi skrzydłami” dr hab. Agnieszki Tomza-Marciniak obliczała stężenia ołowiu, rtęci i kadmu w tygodniowym pożywieniu w mg/kg masy ciała. Na podstawie dawek żywieniowych przygotowanych przez młodzież wyliczone wartości porównywane były z normami stężeń podanymi przez WHO przy ONZ, dla każdego rodzaju produktu.

   

  Jako opiekunowie grup, mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli naszym uczniom świadomie dobierać produkty, które spożywają oni sami, a także ich najbliżsi, co w przyszłości na pewno zaprocentuje dobrym zdrowiem.

  Zapraszamy do śledzenia dalszych relacji z kolejnych wyjazdów w ramach projektu.

  Teresa Wróblewska i Urszula Piotrowicz

  VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 1 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 2 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 3 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 4 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 5 VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – DRUGIE SPOTKANIE - Obrazek 6

   

 • STUDNIÓWKA 2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii STUDNIÓWKA 2019.

 • Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

  Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

  Jesteśmy dumni
  z naszych Stypendystów

  Dnia 19 lutego 2019 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

  Stypendium jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający, co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

  Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 189 uczniom z województwa zachodniopomorskiego. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymali: Martyna Ziemichód z klasy II A Liceum Ogólnokształcącego oraz Jonatan Czapla z klasy IV Technikum Informatycznego. Wręczaniu towarzyszył Dyrektor ZSiPO
  w Barlinku pan Łukasz Jędrzejewski oraz pani Monika Ziemichód i Wiesław Czapla, rodzice nagrodzonych stypendystów.

  Uroczystość uświetnił występ studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Po części oficjalnej była chwila na wspólne zdjęcia i poczęstunek.

  GRATULACJE !

  Monika Ziemichód

  Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 1 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 2 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 3

 • - Obrazek 1

  Barlinek 2019

  który odbędzie się 21 marca 2019 r.  o godz. 9.00

    w Barlineckim Ośrodku Kultury  przy ul. Podwale

   

  CELE:

  • popularyzacja piosenki angielskiej
  • budzenie zainteresowania nauką języka angielskiego
  • szerzenie idei integracji europejskiej
  • integracja i aktywizacja środowisk szkolnych powiatów woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego
  • propagowanie amatorskiej twórczości młodzieży uzdolnionej muzycznie.
  • poszerzanie wiedzy kulturowej o  krajach anglojęzycznych

   

  REGULAMIN:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych             i  ponadgimnazjalnych.
  2. Zgłoszenie do konkursu, zawierające wypełnioną kartę zgłoszenia, należy przesłać na adres organizatorów w terminie do  08 marca 2019 r. , natomiast  plik mp3 z podkładem muzycznym do wykonywanego utworu na adres e-mail:  iska22@wp.pl   oraz    jola.rybarczyk@wp.pl. najpóźniej  do 15 marca 2019 r.  Nie wysyłamy płyt CD.

  3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie w pliku mp4  30-sekundowego filmiku o sobie (zaprezentowanie siebie, swoich zainteresowań, swojego miasta) i wysłanie wraz z podkładem muzycznym.

  Szkoły ponadgimnazjalne:

  ADRES:                                        Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

   im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „MORRO” w Barlinku

                                                         ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek

                                                         lub faksem na numer: 095 7461 064             

  Szkoły gimnazjalne/VII i VIII klasa szkoła podstawowa:

  ADRES:                                         Szkoła Podstawowa nr. 4

                                                          im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku

                                                          ul. Kombatantów 3,  74-320 Barlinek

                                                          lub faksem na numer: 095 7

                                                        z dopiskiem XI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ

   

  1. Każdą szkołę lub ognisko muzyczne reprezentować mogą  maksymalnie dwa podmioty wykonawcze  prezentujące po jednym utworze w języku angielskim.
  2. Każdy uczestnik konkursu może reprezentować tylko jedną szkołę lub ognisko muzyczne.
  3. Każdy uczestnik XI Festiwalu Piosenki Angielskiej wraz z opiekunem musi uiścić wpisowe                    w wysokości 10 zł, które należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”, ul.Szosowa 2, 74-320 Barlinek, nr konta:  95 8355 0009 0000 2134 2000 0001 z dopiskiem „XI Festiwal Piosenki Angielskiej”.

              Pieniądze te zostaną przeznaczone na przygotowanie  gorącego posiłku dla  uczestników konkursu i ich  

              opiekunów.

  1. Oceny wykonawców uczestniczących w konkursie dokona jury XI Festiwalu Piosenki Angielskiej  powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie stronę muzyczno-wokalną, poprawność językową, interpretację utworów oraz ogólne wrażenie sceniczne.
  2. Jury przyzna nagrody za miejsca I, II i III w dwóch  kategoriach – gimnazjalnej/VII i VIII klasa szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.

   

                 KONTAKT:    Izabela Ziobrowska tel. 607 313 521, e-mail: iska22@wp.pl

                                         Jolanta Rybarczyk tel. 508 535 572, e-mail: jola.rybarczyk@wp.pl 

           

  KARTA ZGŁOSZENIA

  (do pobrania na stronie www.gim2.edupage.org oraz www.zsipo.eu)

   

   (PROSIMY  WYPEŁNIAĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI oraz prosimy o czytelne podpisy opiekunów)

   

  Karta zgloszenia XI_FPA 2019 Barlinek.doc

  Karta zgloszenia XI_FPA 2019 Barlinek.pdf

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XX

  Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XX - Obrazek 1

  Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XX

   

   

   

  Dnia 13.03.2019 r. o godzinie 9.45 (3 godzina lekcyjna)

  w gabinecie j. niemieckiego I4 odbędzie się

  „Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego”, edycja XX.

   

   

  Zapisy do dnia 28.02.2019r. do godziny 15.00 u Pani Marzeny Lewandowskiej

  w gabinecie j. niemieckiego I4, wpisowe wynosi 10 zł.

   

   

                                                                                            Organizator:

   

                                                               Marzena Lewandowska

 • Program Adaptacyjno – Edukacyjny Rekreacji Żeglarskiej KŻ SZTORM Barlinek

 • TELEEXPRESS

  TELEEXPRESS

   

              Śródrocze roku szkolnego 2018/2019 to już historia. 25 stycznia odbył się apel podsumowujący  efekt wytężonej pracy uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego. O godz. 11.25 rozpoczął się Szkolny Teleexpres, który poprowadzili uczniowie klasy 2LO a: Martyna Ziemichód i Adam Dziekoński, a o oprawę muzyczną zadbała Julia Skrobisz. Mimo, że koniec roku wydaje się być tak odległy to niektórzy uczniowie od września z wielkim zapałem pracują na swój sukces. W gronie wyróżnionych ze średnią 4,75 i powyżej znaleźli się następujący uczniowie:

  ·         Martyna Ziemichód

  ·         Julia Wowczuk

  ·         Emanuella Kiełbasa

  ·         Wiktoria Bordewicz 

  ·         Magda Cybulska

  ·         Kateryna Suschenko

  ·         Karina Dudzik

  ·         Oliwia Jóźwiak

  ·         Justyna Michalska

  ·         Elżbieta Cimochowska

  ·         Weronika Zwierzchowska

  ·         Natalia Okraszewska

  ·         Adam Dziekoński

  ·         Wiktoria Wiśniak

  ·         Sandra Zdunowska.

   

  W rankingu wszystkich klas LO najwyższy wynik osiągnęła klasa 2LOA ze średnią 4,34 (wych. Izabela Szkwarek). Prowadzący przedstawili statystykę nie tylko średnich ocen, ale również zachowania i frekwencji. Pogratulowano uczniom ze 100% frekwencją:

  ·         Mateuszowi Drobotko

  ·         Adamowi Dziekońskiemu

  ·         Elżbiecie Cimochowskiej

  ·         Julii Wowczuk

  ·         Annie Marciniak.

  Najwyższa frekwencja odnotowana została w klasie 2LOB (wych. Marzena Lewandowska).

  Uczniowie w LO rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Wiedzą, że warto inwestować swój czas i wysiłek, widząc cel do którego zmierzają. Ich liczne sukcesy to systematyczna praca oraz wsparcie rodziców i nauczycieli. Młodzież w minionym śródroczu reprezentowała szkołę w różnych konkursach i zawodach.

  Podczas apelu wspomniano również o akcjach charytatywnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, w których młodzież brała udział. Na koniec pani wicedyrektor życzyła udanych ferii oraz przypomniała o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

   Apel w formie Teleexpressu przygotowała pani Izabela Leszczyńska we współpracy z panią wicedyrektor Moniką Jagiełło-Trif oraz uczniami: Martyną Ziemichód, Julią Skrobisz i Adamem Dziekońskim.

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Podsumowanie śródrocza w LO.

   

  TELEEXPRESS - Obrazek 1 TELEEXPRESS - Obrazek 2

 • Podsumowanie śródrocza w LO
  19.02.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Podsumowanie śródrocza w LO.

 • Spotkanie z Herbertem
  19.02.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Spotkanie z Herbertem.

 • VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – INAUGURACJA

  VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – INAUGURACJA

                  Dnia 15.02.2019r. uczniowie klas ILOA, IILOA, IILOB oraz IILOC uczestniczyli w Inauguracji projektu „Licealista w świecie nauki” w auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Projekt realizowany jest przez pracowników WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I HOOWLI ZWIERZĄT oraz zaprzyjaźnionych jednostek naukowych ZUT w Szczecinie: INSTYTUTU POLIMERÓW (WT i CH), Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (WKŚiR) oraz Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego (AOJ) ZUT przy wsparciu Biura Promocji ZUT w Szczecinie oraz Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

                  W trakcie uroczystości zostały wręczone Indeksy Licealisty przez Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Małgorzatę Szewczuk. Mieliśmy także przyjemność wysłuchać wykładu pt. „Zwierzęta wokół nas ale czy z nami i czy dla nas? Znaczenie zwierząt dla człowieka” wygłoszonego przez dr inż. Beatę Matysiak z Katedry Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności.

                  Po Inauguracji udaliśmy się do Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska na wykład oraz zajęcia laboratoryjne poprowadzone przez prof. dr hab. inż. Bogumiłę Pilarczyk oraz dr hab. Agnieszkę Tomza-Marciniak. Uczniowie realizowali tematykę „Świat pasożytów – pasażerowie na gapę” oraz „Czy wiemy co jemy?”.

                  Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu na uczelni ZUT. Młodzież wróciła do Barlinka w dobrym humorze, pełna wrażeń oraz zapału do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie i wiedza zaowocują znakomitymi wynikami w nauce.

  Zapraszamy do śledzenia dalszych relacji z kolejnych wyjazdów w ramach projektu.

  Zdjęcia w galerii VII Edycja projektu edukacyjnego "Licealista w świecie nauki".

   

  Opiekunowie grup

  Teresa Wróblewska i Urszula Piotrowicz

 • Prezentacja rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 • WYNIKI ETAPU PODSTAWOWEGO XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

  WYNIKI ETAPU PODSTAWOWEGO XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

  Miło nam zakomunikować, że w olimpiadzie uczestniczyło 39 uczniów z wszystkich typów szkół ZSiPO. Etap podstawowy składał się z 50 pytań o różnym stopniu trudności z różnych dziedzin biologii i geografii.

  W drodze eliminacji wyłonione zostały dwie uczennice z klasy I LOb, które uzyskały:

  42 pkt. - Eliza Zawadzka

  40 pkt. -  Karina Dudzik

   Obie uczennice będą reprezentować naszą szkołę 13 kwietnia 2019r. w FINALE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                      Urszula Piotrowicz  i Teresa Wróblewska

  Zdjęcia w galerii WYNIKI ETAPU PODSTAWOWEGO XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ.

 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami
  Zebrania z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze odbędą się w ZSiPO dnia 24.01.2019 r.
   
  Zebranie ogólne dla rodziców klas pierwszych i drugich LO z wicedyrektor Moniką Jagiełło-Trif o godz. 16.00 w świetlicy.
   
  Zebrania z  Wychowawcami - godz. 16.15 - gabinety wg harmonogramu
   
  16.45-17.30 - Dzień Otwarty dla rodziców - gabinety wg harmonogramu
 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE- sesja zimowa 2019

 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

  SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

  Dzień 11 grudnia umiliło nam spotkanie z panią Eweliną Chłopińską, która wykłada na Akademii Morskiej w Szczecinie. Opowiadała nam o studiach i jak wygląda życie po skończeniu tego kierunku. Uczelnia ta jest uczelnią techniczną, więc oferuje nam również studiowanie w kierunku mechanicznym, ekonomicznym lub informatycznym. Przysługuje jej trzecie miejsce na świecie pod względem wyposażenia. Znajduje się tam wiele laboratoriów oraz planetarium. Szkoła posiada wiele nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń. Studenci mają też możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

  Poza promocją Akademii Morskiej pani Ewelina przedstawiła filmy o transporcie morskim. Dowiedzieliśmy się takich rzeczy jak to, że najdłuższy kontenerowiec ma około 400m oraz to, że statek można załadować 10 pięter w górę i 8 w dół, co daje nam pływający wieżowiec. Załoga na takich statkach składa się z 24 osób. Nowy dla nas pojęciem było „twistlock” - są to zaczepy, które mocują kontenery do pokładu. Usłyszeliśmy też zabawną dla nas rzecz – otóż, kiedy marynarze pływają po świecie, to zwiedzają wiele krajów i poznają zwyczaje ludzi. Jednym z nich jest na przykład to, że w Kolumbii zazwyczaj temperatura wynosi około 40°C, a kiedy spada do 25°C, to ludzie ubierają już kurtki zimowe. Dzięki rozwojowi nauki możemy teraz opłynąć świat w 45 dni.

  SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE - Obrazek 1

 • XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  Drodzy Młodzi Przyrodnicy!

  „Mądrość jest córką doświadczenia” - Leonardo da Vinci

   

  W czwartek 10 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się już XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na etapie podstawowym. Termin ten został ustalony dla całej Polski.

   

  Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Od

  uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególnie nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

  • ekologia klasyczna,
  • wody i ich ochrona,
  • gleby i ich ochrona,
  • gospodarka rolna i leśna,
  • żywność i zdrowie,
  • ochrona przyrody,
  • powietrze i jego ochrona,
  • gospodarka odpadami,
  • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
  • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

  Wiedzę do olimpiady można pozyskać ze stron internetowych www.ekoolimpiada.pl oraz  ZGLOP: www.org.pl a także ze zbiorów biblioteki szkolnej.

   

  W drodze eliminacji, z każdej szkoły 3 najlepszych uczniów stanowi jej reprezentację na II etap eliminacyjny, który odzbędzie się w Szczecinie.

  Niezbędnym warunkiem jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w tekście pisemnym (40 pkt), każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt, a nieprawidłowa 0 pkt. W przypadku większej liczby niż  3 uczniów spełniających to kryterium przeprowadzona jest dogrywka  (test pisemny), której pytania opracowane i dostarczone są przez Główny Komitet Olimpiady.

   

  Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

   

  Osobom, które zgłosiły się już na starcie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w olimpiadzie. Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej i właściwej postawie wobec środowiska przyrodniczego.

   

  U.Piotrowicz  i T.Wróblewska

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
  dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
  Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
  dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

  Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
  wszyscy - wszystkim ślą życzenia, (…)

       Tymi słowami w czwartek 20 grudnia powitali zgromadzoną w sali gimnastycznej społeczność szkolną, a więc młodzież, dyrekcję szkoły i nauczycieli, prowadzący przedświąteczny apel: Martyna Smorąg - uczennica klasy I LO B i Krzysztof Komorowski. Był to i wyjątkowy apel i wyjątkowy czwartek.Przedświąteczny apel odbył się bowiem  w dwóch turach, gdyż spora cześć sali gimnastycznej zajęta była przez przygotowane przez uczniów dekoracje stołów wigilijnych. A wszystko to w związku z konkursem „Na najpiękniejszy stół wigilijny”. I właśnie od rozstrzygnięcia tego konkursu rozpoczął nasz apel.  Okazało się,  że stołów było kilkanaście, a jury złożone z nauczycieli i przedstawicieli SU nie miało  wcale łatwego wyboru … Wyniki ogłosiła przewodnicząca jury, pani wicedyrektor Iwona Sobierajewicz. I mogły one być dla wielu zaskoczeniem,  a oto one:

  Miejsce I – klasa III B z wychowawczynią  Beatą Krycką

  Miejsce II – klasa II Th z wychowawczynią Małgorzatą Jarzembowską

  Miejsce III – klasa II LO c wychowawczyni T. Wróblewska  (Paulina Górak)

   

         Nagrodami były karnety dla klas na „barlineckie kręgle” ufundowane przez właściciela kręgielni pana Grzegorza Januszke. Potem nadeszła chwila „iście osobliwa”, bowiem mogliśmy obejrzeć jasełka pod wielce znaczącym tytułem „Nawrócenie” Aktorami byli uczniowie klas I Tes, II LO c, II Th, II LO a i  I Ti. Prowadzący zastrzegli sobie, że wszelkie podobieństwo osób i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe, a  rzecz dzieje się daleko, daleko stąd, choć tak naprawdę zupełnie blisko … Jednak okazało się, przedstawione scenki ukazały historię mieszkanek Barlinka i uczennic naszej szkoły,  Natalii i Zuzanny, które przeżyły dość niezwykłą przygodę na przedświątecznych zakupach. Był i sen na jawie przypominający wydarzenia z Betlejem. Było wreszcie zabawnie i dramatycznie, a ponadto scenki zostały ubarwione śpiewem kolęd przez „chór anielski” … Opiekunami całej grupy byli Krzysztof Komorowski i  ks. Stanisław Szlijan.

      Następnie odbył się (ale tylko w tzw. drugiej turze apelu) szkolny konkurs kolęd. Wystąpiło i zaprezentowało się 8 klas. Jurorami byli nauczyciele, którzy na specjalnych kartkach oceniali występy uczniów. Po podliczeniu głosów ogłoszono wyniki, a oto one:

  I miejsce- klasa II LO B

  II miejsce  - klasa III LO B

  III miejsce - klasa III LO a

   

       Należy pogratulować wszystkim śpiewającym, bo wszak kto śpiewa modli się dwukrotnie, a poza tym występy publiczne, zwłaszcza przed rówieśnikami, wymagają  dużej odwagi. Nim się jednak apel skończył obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy jeszcze dwóch innych niezwykłych interpretacji kolęd. Pierwszą była kolęda „Przybieżeli do Betlejem” wykonana prze nauczycieli naszej szkoły pod batutą pani wicedyrektor Moniki Jagiełło-Trif, a drugą był występ duetu pani wicedyrektor Moniki Jagiełło-Trif i Oliwii Jóźwiak z klasy I LO B w utworze
  „Mario czy ty już  wiesz”. Następnie  głos zabrał dyrektor szkoły Łukasz Jędrzejewski, który życzył wszystkim po pierwsze spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a poza tym w nowym roku 2019 sukcesów na maturze, egzaminach zawodowych  oraz otrzymania promocji do klasy wyższej.  Na koniec poetycką klamrą spięły ten niezwykły apel słowa z pastorałki Czerwonych gitar.

  Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
  Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
  Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
  Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.

  Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
  wszyscy - wszystkim ślą życzenia (…)

        W ten sposób dobiegł do końca nasz świąteczny  apel, następnego dnia odbyły się  spotkanie klasowe z wychowawcami, by mogły nadejść święta i ferie.

  Relacjonował Krak

   

   

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064