Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
1. Agnieszka Jadowska-Pfeifer – przewodnicząca      
2. Małgorzata Głowacka – wiceprzewodnicząca
3. Wanda Chmielewska  – sekretarz
4. Elżbieta Machała – skarbnik
5. Ilona Genik – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Magdalena Haba – przewodnicząca
2. Teresa Rosołowska
3. Iwona Suszek

Składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 50 zł od  ucznia. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z tej samej rodziny, składka wynosi 50 zł od rodziny.

Apel do Rodziców
Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z gorącą prośbą do Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na Radę Rodziców, by poprzez zgromadzone fundusze wspierać działalność edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły. Budżet szkolny niestety nie może zawierać funduszu na nagrody dla uczniów. O to musimy zadbać my sami – Rodzice.
Abyśmy mogli nadal wspierać Uczniów i Szkołę potrzebujemy Waszej pomocy, przede wszystkim finansowej.
W ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy jednak znaczne zmniejszenie wpływów na konto Rady Rodziców (na dzień 30.01.2014 r. – 2.871zł), co ogranicza możliwość finansowania wszelkiego rodzaju konkursów, nagród oraz wyjazdów na zawody sportowe młodzieży.
Mając na uwadze wymienione względy zwracamy się z gorącym apelem o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.
Dziękujemy serdecznie tym Rodzicom, którzy dokonali wpłat przez co wspierają działania Rady, a tym samym Szkoły.
Ze zgromadzonych dotychczas środków udało nam  się dofinansować lub sfinansować:
- wyjazdy młodzieży na konkursy – 300 zł
- nagrody w konkursach – 96,90 zł
- pomoc uczniowi w trudnej sytuacji – 300 zł
- pomoc dla maturzystów – 291,99 zł
- zakup apteczki – 300 zł
Dokładamy starań, aby dysponować funduszami w sposób racjonalny, gospodarny i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.
Rada Rodziców przypomina, że składka na fundusz Rady w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 50 zł od ucznia. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z tej samej rodziny, składka wynosi 50zł od rodziny. Ze zgromadzonych pieniędzy w czerwcu będą 25% zwroty do dyspozycji klas.
Wpłat można dokonywać (również w ratach) u wychowawców klas, w Warsztatach szkolnych u pani Aleksandry Marcinów jak również przelewem na nasze konto w GBS Barlinek nr 95 8355 0009 0000 2134 2000 0001.
Z poważaniem
Rada Rodziców przy ZSP nr 1
w Barlinku
 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064